Nyhetsbrev

Här kan du hitta det senaste och alla gamla Nyhetsbrev vi skickat ut från föreningen!

Gun-Britt Mårtensson

Skriv ut

Välkommen till en föreläsning om
 
Det Kooperativa året och hur vi går vidare...?
 
 
 

Gun Britt Mårtensson

kommer att prata om det Kooperativa året både internationellt och hur det uppmärksammats i Sverige. Det kooperativa året närmar sig sitt slut och hon ställer sig frågan vad händer härnäst? Hur ska vi jobba vidare? Vad är angeläget, bör prioriteras.

 
Gun-Britt Mårtensson
 
Är idag ordförande för Coompanion Sverige och har ett förflutet som ordförande i HSB Sverige. Hon är en kooperativ aktiv röst både på europeisk och på internationell nivå.
 
Datum: 21 november 2012
 
Tid / plats: Vi startar med kaffe 16.00 och föreläsning 16.15
 
KF Gymnasiet, Högbergsgatan 62, på Söder.

Ankomstregistrering sker genom kontakt med Michael som nås på porttelefon utanför dörren eller telefonnummer 010-743 26 21.

 
Frågor / anmälan: Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk.
 
Uppge namn, tel. till michael.hagstrom@coop.se, 010-743 26 21
 
 

Skickat 15 nov 2012 av Michael Hagström