Nyhetsbrev

Här kan du hitta det senaste och alla gamla Nyhetsbrev vi skickat ut från föreningen!

Nu är det dags att betala 2012 års medlemsavgift!

Skriv ut

Nu är det dags att betala 2012 års medlemsavgift!

Detta är en påminnelse till er som ännu inte betalat.
Om ni redan betalat avgiften kan ni bortse från denna uppmaning.
 
Kooperativa Vänner
postgiro: 47 47 21 - 8
 
Enskild medlem 100:-
 
Ek. förening och aktiebolag 1000:-
 
Övriga organisationer 500:-
 
Det finns också en möjlighet att lämna ett bidrag eller en gåva till föreningens verksamhet. En gåva på valfritt belopp till vårt postgirokonto. Märk inbetalningen med ditt namn och "Gåva".

Om ni vill fråga något om detta eller det som rör föreningens ekonomi kan ni kontakta den nya kassören
Per Persson, 010-743 26 22

Skickat 21 maj 2012 av Michael Hagström