Nyhetsbrev

Här kan du hitta det senaste och alla gamla Nyhetsbrev vi skickat ut från föreningen!

Bengt Strömberg föreläser om KF Sparkassa 100 år

Skriv ut

Bengt Strömberg
föreläser om
KF Sparkassa 100 år

"KF Sparkassa 100-åriga historia är i mycket hög grad också historien om konsumentkooperationens utveckling under dessa 100 år. KF Sparkassa har aldrig varit en egen självständig verksamhet. Det är i vissa avseenden till och med svårt att särskilja sparkassan från KFs och föreningarnas verksamheter. Framförallt gäller det den återkommande diskussionen om hur kooperationen ska anskaffa kapital och uppnå en tillfredsställande finansiering."

(Inledningscitat ur skriften som delas ut på föreläsningen)

Bengt Strömberg, som är nationalekonom, har arbetat inom KF i drygt 30 år. Han har varit chefredaktör för Kooperatören och under 17 år assistent till KFs koncernledning. Till KFs 100-årsjubileum skrev han tillsammans med Eric Giertz boken "Samverkan till egen nytta", som skildrar konsumentkooperationens historia i Sverige. Efter sin pensionering har hans intresse för kooperativ historia lett till att han bland annat fördjupat sig i KF Sparkassas hundraåriga historia och sammanställt en jubileumsskrift utgiven av Kooperativa Vänner.

Datum: 28 maj 2012

Tid / plats: Vi startar med kaffe 16.00 och föreläsning 16.30

OBS! Bengts bok "KFs Sparkassa 100 år" kommer att delas ut gratis, så långt lagret räcker, till alla som kommer.

KF Gymnasiet, Högbergsgatan 62, på Söder. Ankomstregistrering sker genom kontakt med Michael som nås på porttelefon utanför dörren eller telefonnummer 010-743 26 21.

Frågor / anmälan: Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk.

Uppge namn, tel. till michael.hagstrom@coop.se, 010-743 26 21

Skickat 18 maj 2012 av Michael Hagström