Nyhetsbrev

Här kan du hitta det senaste och alla gamla Nyhetsbrev vi skickat ut från föreningen!

Föreläsning med Bengt Strömberg den 26 jan kl. 16.30 om KFs Sparkassa

Skriv ut

Välkommen till en föreläsning med

Bengt Strömberg

om ”SPARKASSAN 100 år”

 

 

”KF Sparkassa 100-åriga historia är i mycket hög grad också historien om konsumentkooperationens utveckling under dessa 100 år. KF Sparkassa har aldrig varit en egen självständig verksamhet. Det är i vissa avseenden till och med svårt att särskilja sparkassan från KFs och föreningarnas verksamheter. Framförallt gäller det den återkommande diskussionen om hur kooperationen ska anskaffa kapital och uppnå en tillfredsställande finansiering.”

(Inledningscitat ur skriften som delas ut på föreläsningen)

 

Bengt Strömberg, som är nationalekonom, har arbetat inom KF i drygt 30 år. Han har varit chefredaktör för Kooperatören och under 17 år assistent till KFs koncernledning. Till KFs 100-årsjubileum skrev han tillsammans med Eric Giertz boken "Samverkan till egen nytta", som skildrar konsumentkooperationens historia i Sverige. Efter sin pensionering har hans intresse för kooperativ historia lett till att han bland annat fördjupat sig i KF Sparkassas hundraåriga historia och sammanställt en jubileumsskrift utgiven av Kooperativa Vänner.

 

Datum:26 januari 2012

Tid / plats:Vi startar med kaffe 16.30 och föreläsning 17.00 ”Norrbotten”, Slussen. Ankomstregistrering sker genom kontakt med Michael som nås på telefon eller på plats i Stadsgården 10 plan 2.
 

Frågor / anmälan: Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk.

Uppge namn, tel. till michael.hagstrom@kf.se, 08-743 26 21

Skickat 19 jan 2012 av Michael Hagström