Nyhetsbrev

Här kan du hitta det senaste och alla gamla Nyhetsbrev vi skickat ut från föreningen!

Föreläsning med Lennart Hjalmarson den 13 april

Skriv ut

Från Örebro

till Nairobi

en föreläsning med

Lennart Hjalmarson 

Lennart Hjalmarson nyligen pensionerad, chef för ”Kooperation Utan Gränser”, med ett brett och mångårigt engagemang inom svensk konsumentkooperation, bl.a. som föreningschef och vice vd i KF.

Datum: 13 april 2011

Tid / plats: Vi startar med kaffe 15.30 och föreläsning 16.00 Konferensplan 4, KFhuset,

Slussen. Ankomstregistrering sker i KFs reception. Lokal: Norrbotten

Frågor / anmälan: Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk. Uppge namn, tel. till

michael.hagstrom@kf.se, 08-743 26 21

Kooperativa Vänner -ideell förening för konsumentkooperativ idé och historia

Föreningen har till uppgift att ekonomiskt och på annat sätt stödja och främja kunskapsutveckling och intresset för

konsumentkooperativ historia, idé och värderingar. Detta kan ske på olika sätt exempelvis genom utställningar, föreläsningar,

dokumentation, utdelning av priser och liknande.

Nästa föreläsning! 17 maj Stig Lundahl

Med ett internationellt perspektiv talar han bl.a. om sina erfarenheter i Costa Rica.

Skickat 6 apr 2011 av Michael Hagström