Nyhetsbrev

Här kan du hitta det senaste och alla gamla Nyhetsbrev vi skickat ut från föreningen!

Vem tycker du är värd 10.000 SEK?

Skriv ut

Vem tycker du är värd

vårt pris på 10.000:- ?

Nominering lämnas senast den 2 december till:Vem tycker du är värd 10.000 SEK?

Kooperativa Vänner
Michael Hagström
Stadsgården 10
104 65 Stockholm
E-post: michael.hagstrom@kf.se
08-7432621
 

Märk nominering med : ”Kooperativa vänpriset 2011
Vem som helst kan vara med och nominera. Motivera med en kort och relevant beskrivning samt kontaktuppgifter.

Det kan hända att föreningen kontaktar nominerade och eller förslagsställare för att skaffa sig mer information kring en eller flera kandidater.

Prisutdelning sker i samband med föreningens årsstämma i mars. I god tid innan meddelas vem eller vilka som tilldelas priset.

Föreningens styrelse beslutar om vem eller vilka som får pris. Beslutet kan inte överklagas.

Kooperativa Vänner avser att årligen dela ut ett pris på 10.000 kronor till personer som genom forskning, författarskap, konstnärlig insats eller annan kulturutövning belyser, diskuterar eller utvecklar konsumentkooperativ historia och kooperativ idé.

Skickat 18 okt 2010 av Michael Hagström