Nyhetsbrev

Här kan du hitta det senaste och alla gamla Nyhetsbrev vi skickat ut från föreningen!

Juni 2010: Årsmöte, "Vårpris" och Blåvitt-utställning

Skriv ut

Rapport från årsmötet den 4 maj:

Satsning på hemsidan och stipendier

Kooperativa Vänner har hållit sitt första årsmöte. Eller rättare sagt: det första årsmötet under det nya namnet. I mitten av 1990-talet bildades Konsumentkooperativa Museets Vänner, vars uppgift var att på olika sätt stötta det kooperativa museum som byggts upp på Vår Gård.
 
När museet avvecklades häromåret innebar det att grunden för föreningens verksamhet försvann. Därför beslutade ett extra årsmöte den 27 januari i år att byta namn på föreningen och förändra ändamålsparagrafen.
 
Kooperativa Vänners nya inriktning är att aktivt stödja och främja kunskapsutveckling och intresset för
kooperativ historia, idé och de värderingar som kooperationen står för.  Föreningens ändamål ska i huvudsak uppfyllas genom utställningar, föreläsningar och stipendieutdelningar.
 
Stämman 4 maj 2010
 Foto: Michael Hagström. Ett 20-tal medlemmar vid föreningsstämman i KFs lokaler på Stadsgården
 
Det 20-talet medlemmar som närvarade vid årsmötet fick av föreningens kassör Per-Arne Skansen veta att föreningen har en fortsatt stabil ekonomi.

2009 gick med ett överskott på cirka 20 000 kronor, samtidigt som Kooperativa Vänner har betydande medel på Plusgirot och KF Sparkassa.
 
Per-Arne Skansen berättade att styrelsen för 2010 har för avsikt att satsa pengar på dels stipendier, dels på utveckling av den nya hemsidan. Detta samtidigt som mötesverksamheten fortsätter. Därför  kommer styrelsen att lägga en budget för 2010 som innebär ett underskott på runt 20 000 kronor.
 
Roland Norman omvaldes som föreningens ordförande och styrelsen i övrigt består av de ordinarie ledamöterna Michael Hagström, Christina Möller, Per-Arne Skansen, Katarina Friberg och Johan Thidell. Till suppleant valdes Rune Herrder.
 
Under 2009 ordnade föreningen bland annat föreläsningar av forskaren Harald Lund och av KFs Provköks tidigare chef Christina Möller.

Ett antal möten blir det även under 2010 och mer information om dessa kommer att du kunna få här på hemsidan och i medlemsbladet.
 
/ Hans-Gunnar Larsson
 
 
Föreningens nyinstiftade pris
 
Vårpris till kooperativt modellhus
 
En modell av en Konsumbutik i skala 1:12 – det var vad mottagarna av Kooperativa Vänners första stipendium har skapat.
Det är inte vilken Konsumbutik som helst som Gunilla Tronje och Torsten Löfgren har byggt och nu får Kooperativa Vänners stipendium, eller Vårpris, för. Modellen är en avbild av den butik som uppfördes till Stockholmsutställningen 1930. Denna byggnad finns för övrigt kvar än idag och tjänar sedan många år som Konsumbutik på Möja i Stockholms skärgård, även om huset byggts om och till flera gånger under åren.
 
I länder som England och USA är det många som har som hobby att bygga miniatyrhus och förse dem med skalenliga möbler. I Sverige är det inte så många som har den här hobbyn, men de är ändå tillräckligt för att det ska kunna ordnas mässor kring ämnet miniatyrbygge.
 
Det var på en sådan mässa som Gunilla Tronje och Torsten Löfgren fick kontakt med varandra. Gunilla ritar, bygger och inreder miniatyrhus som en hobby, medan Torsten är snickare och har ett företag som tillverkar främst stolar av alla slag till miniatyrhus.
 
De lyckliga pristagarna Gunilla Tronje och Torsten Löfgren framför sitt konsumhus
Foto: Michael Hagström. De lyckliga pristagarna Gunilla Tronje, Torsten Löfgren framför huset de gemensamt skapat
 
– Det är fantastiskt att man får en belöning när man gjort något så roligt som vi gjort, sa Gunilla när hon och Torsten tagit emot sina pris, varsitt diplom och så 10 000 kronor att dela på.
 
– Det finns personer som tycker att det här med miniatyrer är som att leka med dockor, men det får man ta. För Torsten är det inte så vanligt att bygga hus.
 
– Framför allt är det stolar jag gör, men på en mässa träffade jag en gång en engelsman och honom hjälpte jag bygga en miniatyr av ett växthus, berättar han och förklarar också att han använder en datastyrd vattenstråle för att skära ut detaljerna till huset.
 
Gunilla Tronje berättar att det inte var någon särskild koppling till kooperationen som fick henne att vilja bygga Konsumbutiken från 1930.
 
– Jag är uppvuxen i Solna och jag vet att mamma handlade i Konsum. Och så finns jag det rinnande vattnet längs Kronlaxens fönster.
 
Det här var alltså det första stipendiet som Kooperativa Vänner delade ut. Till hösten kan det bli aktuellt med att dela ut ett nytt pris till någon eller några som verkar i en kooperativ anda.

/ Hans-Gunnar Larsson
 
 
Ny utställning i KF Bibliotekets lokaler:
 
Den blåvita historien presenteras
 
Konsumentkooperationens första riktiga satsning på lågprisvaror, de blåvita produkterna, har nu blivit en utställning i de lokaler som disponeras av KF Arkiv och bibliotek i KF-huset vid Stadsgården i Stockholm.
 
Invigningen av
Foto: Michael Hagström. Invigning av utställningen "Ju enklare desto billigare" - en historia om "Blåvitt" och lågpris
 
– En del av våra lokaler bestod av en lång, tråkig korridor, som vi tyckte behövde piffas upp, berättar Michael Hagström, chef för KF Arkiv och bibliotek.
 
– Därför började vi ”pimpa upp” korridoren med ljus färg och ny belysning, för att kunna använda den för utställningsändamål.
 
Den första utställningen här har Kooperativa Vänner som huvudman och den invigdes i samband med föreningens årsmöte i början av maj.
 
Ämnet för den första utställningen är de blåvita varor som första gången lanserades 1979. De lanserades med devisen ”Ju enklare desto billigare” och detta är också det namn utställningen har fått.
 
Redan 1975 dök det första embryot till de blåvita varorna upp när Nordtend lanserade tandkrämen Tandkräm och tvålen Tvål. Under 1979 lanserades 21 blåvita varor och satsningen blev genast en succé – och det på flera plan. Försäljningen det första året var knappt 390 miljoner kronor, vilket omräknat till dagens penningvärde motsvarar omkring 1,4 miljarder kronor. Detta var en framgång som överträffade alla förväntningar.
 
Men ganska snart kom ”blåvitt” att bli ett begrepp i svenskarnas medvetande och som kom att användas både i humoristiska sammanhang och för att beskriva något enkelt och jordnära. Utställningen visar ett exempel på hur det blåvita begreppet ”lånades” till ett skämtsamman-
hang. Det är den gamla humortidningen Mad, som i nummer 7 från 1980 använde blåvitts typografi till sin förstasida.
 
Det är dock förstås de ”riktiga” blåvita varorna som är huvudsaken med utställningen och här kan besökare få se förpackningar som innehållit en stor del av de cirka 230 produkter som totalt ingick i det blåvita sortimentet.
 
Kooperativa Vänners premiärutställning visar också fortsättningen på historien om de blåvita, märkeslösa varorna. En bit in på 1990-talet lanserades ”Blåvitt” som ett varumärke bland andra varumärken. Detta märke existerade i ett tiotal år, innan det ersattes med X-tra.
 
Utställningen ”Ju enklare desto billigare” pågår till den 31 oktober och är öppen för alla, men ett besök kräver att man hör av sig i förväg och bokar tid, eftersom utställningen finns inom KFs normalt sätt låsta lokaler.
 
Du bokar ett besök enklast genom att kontakta bibliotekarien Michael Hagström, telefon 070-24 59 591.
 
/ Hans-Gunnar Larsson

Skickat 16 jun 2010 av Michael Hagström