Vänpriset

Det årliga Vänpriset

Kooperativa Vänner delar årligen ut ett Vänpris på 10 000 kronor. Priset går till en eller flera personer som verkar i föreningens anda. De kan med nytänkande ha lyft fram kooperativa idéer. De kan ha forskat och utvecklat ny kunskap om kooperation. De kan på nya sätt ha förmedlat kunskap om kooperation. De kan ha utvecklat kooperativ affärsverksamhet eller drivit på en affärsutveckling baserad på kooperativa idéer.

Medlemmar i Kooperativa Vänner kan nominera tänkbara mottagare av Vänpriset. Nomineringar ska ha kommit in till styrelsen senast 30 november. Styrelsen fattar beslut om vem eller vilka som tilldelas priset. Priset delas ut vid Kooperativa Vänners årsmöte och mottagaren förväntas hålla en föreläsning om sitt område.

Vänpriset 2016

Kooperativa vänpriset 2016 går till Arbetskooperativet Solidaritet - ABIS.

ABIS är kooperativet som startades av volontärer och som fixar jobb åt asylsökande och därmed stärker deras möjligheter att få uppehållstillstånd, försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Allt började med att pappan i en gömd trebarnsfamilj som bodde i en bil i ett ouppvärmt garage inte ville ta emot hjälp av volontärerna - han ville jobba för pengarna. Då grundades arbetskooperativet ABIS. Kooperativets kunder blev volontärerna och deras bekanta som fick hjälp med allt möjligt inom Rut- och Rot-tjänster och pappan i den gömda familjen anställdes för detta. Genom anställning stärktes möjligheterna till uppehållstillstånd och idag har den här familjen fått uppehållstillstånd. Familjen mår nu bra och barnen går i skolan.

Modellen har nu kommit många till del och ytterligare ett 50-tal personer har fått uppehållstillstånd tack vare jobben i ABIS. Förutom anställning blir också alla som arbetar i ABIS medlemmar och är med och utbildas och styr i kooperativet. Allt eventuellt överskott återgår enligt stadgarna till kooperativet och de som arbetar där. ABIS finns idag i Göteborg, Stockholm, Malmö, Kristinehamn och Stenungsund.

ABIS utgör ett konkret exempel på hur kooperativ organisation fortfarande är högaktuell för att lösa några av samhällets största utmaningar.

Läs mer om ABIS på: http:// wp.arbetskooperativetsolidaritet.se                                                                                

Pristagare

2009Torsten Löfgren och Gunilla Tronje för skapandet av en modell av en butik från 1930-talet
2010Carina Gråbacke för boken ”När folket tog semester—studier av Reso…”
2011Louise Ungert, Konsumentföreningen Stockholm.
2012Gun-Britt Mårtensson (Ordf. Coompanion) och Eva Nordström (KFO)
2013Katarina Friberg forskare på Södertörns högskola och Linnéuniversitetet i Växjö
2014Mikael Robertsson och Per Baummann för insatser inom miljöområdet
2015Erika Peterson för sina beraktelser som "Drottningen i kassan"
2016Arbetskooperativet Solidaritet- ABIS för abetet med att stärka asylsökandes möjligheter att få upphållstillstånd, försörjning och delaktighet i det svenska samhället.