Vänpriset

Det årliga Vänpriset

Kooperativa Vänner delar årligen ut ett Vänpris på 10 000 kronor. Priset går till en eller flera personer som verkar i föreningens anda. De kan med nytänkande ha lyft fram kooperativa idéer. De kan ha forskat och utvecklat ny kunskap om kooperation. De kan på nya sätt ha förmedlat kunskap om kooperation. De kan ha utvecklat kooperativ affärsverksamhet eller drivit på en affärsutveckling baserad på kooperativa idéer.

Medlemmar i Kooperativa Vänner kan nominera tänkbara mottagare av Vänpriset. Nomineringar ska ha kommit in till styrelsen senast 30 november. Styrelsen fattar beslut om vem eller vilka som tilldelas priset. Priset delas ut vid Kooperativa Vänners årsmöte och mottagaren förväntas hålla en föreläsning om sitt område.

Vänpriset 2017

Kooperativa Vänpriset 2017 går till Stockholms Estetiska Gymnasium ek.för

Stockholms Estetiska Gymnasium, STEG, är en friskola som ägs av elever och personal och drivs i formen ekonomisk förening. Den 30 juni 2017 var antalet medlemmar 557 stycken. Föreningsstämman utser skolans styrelse med fyra elever och tre personalrepresentanter.

STEG erbjuder estetiskt program med inriktningarna dans, musik och teater. Skolan har riksintag i egenskap av friskola. Utbildningarna förbereder för vidare studier vid danshögskolan, musikhögskolor eller teaterhögskolor samt andra utbildningar vid universitet och högskolor.

Stockholms Estetiska Gymnasium, STEG, har under 18 år använt den kooperativa företagsformen ekonomisk förening för att driva gymnasieutbildning med god kvalitet, hög andel behöriga lärare och personal som gärna stannar länge. Utan att särskilt understryka den kooperativa företagsformen genomsyrar skolans demokratiarbete ändå verksamheten. Den ekonomiska föreningen har stabil ekonomi och har hanterat att medlemmarna succesivt byts ut när utbildningar är avslutade.

Stockholms Estetiska Gymnasium, STEG, är ett bra exempel på att utbildning kan bedrivas i alternativa organisationsformer med direkt inflytande av elever och personal och där eventuellt ekonomiskt överskott går till verksamheten och medlemmarna.

 

Pristagare

2009Torsten Löfgren och Gunilla Tronje för skapandet av en modell av en butik från 1930-talet
2010Carina Gråbacke för boken ”När folket tog semester—studier av Reso…”
2011Louise Ungert, Konsumentföreningen Stockholm.
2012Gun-Britt Mårtensson (Ordf. Coompanion) och Eva Nordström (KFO)
2013Katarina Friberg forskare på Södertörns högskola och Linnéuniversitetet i Växjö
2014Mikael Robertsson och Per Baummann för insatser inom miljöområdet
2015Erika Peterson för sina beraktelser som "Drottningen i kassan"
2016Arbetskooperativet Solidaritet- ABIS för abetet med att stärka asylsökandes möjligheter att få upphållstillstånd, försörjning och delaktighet i det svenska samhället.
2017Stockholms Estetiska Gymnasium -STEG för att använda den kooperativa företagsformen för att driva gymnasieutbildning med god kvalitet och direkt inflytande av elever och personal.