Utställningar

Här presenterar vi information om utställningar om Kooperativ verksamhet!

Änglamark 25 år

2016 var det 25 år sedan varumärket ”Änglamark” lanserades för kooperationens nya ekologiska sortiment. En lansering som kom att påverka hela affärsidén.

Inför jubileet diskuterade Kooperativa Vänners styrelse att uppmärksamma detta med en utställning på Coop Center i Solna. Utställningen skulle samtidigt ge en dokumentation av livsmedelsdebatten som föregick lanseringen, idéerna bakom varumärket, föregångaren ”Lanthandeln” och ”Änglamarks” utveckling under 25 år. Styrelsen tillsatte en projektgrupp som tog fram flera förslag med utgångspunkt i en utställning på Coop Center.

Coops hållbarhetschef Louise König blev intresserad och ville utveckla idén inom Coops egen ram. Nu intervjuades personer, som ”varit med”, material, årsredovisningar, bilder mm ur KF:s arkiv, plockades fram, granskades och sammanställdes. Utifrån detta grundmaterial, som Kooperativa Vänner bidrog med, producerade Coop en 32-sidig folder ”Änglamark 25 år, här är vår historia”. Dokumentationen presenterades också första gången i form av en utställning i Kungsträdgården under Stockholms kulturfestival i augusti 2016, i samband med Konsum Stockholm 100 år.

Ta del av den 32-sidiga foldern ”Änglamark” som publicerat i pdf-format genom att klicka på rubriken!