Kontakt

2017 års styrelse

Ordförande
Anders Engström (070-643 5671)

 
Ordinarie ledamöter
Michael Hagström (sekr.eterare  010-743 26 21)
Stig-Håkan Lindhé
Christina Möller
Carola Forsvik
Gun-Britt Mårtensson (vice ordförande)
Torbjörn Wessman (kassör)
 
Suppleanter
Christina Rosengren
Jan Edén
 
Adjungerad
Bengt Strömberg
 
Hedersledamot
Rune Herder
 
E-post till föreningen/styrelsen: styrelsen@koopvanner.se
 
Webmaster (Hemsida, Nyhetsbrev & Medlemsmatrikel)
Stig-Håkan Lindhé (stighlindhe.ddc@gmail.com)