Föreläsningar

Annika berättar om Miljöstegen

Tid: 4 mar 2019 kl. 17:00

Föreläsare: Annika Johansson

Plats: Drakenbergsgatan 27

Bifogad fil:

Miljöstegen är en ekonomisk förening som arbetar med att stötta olika verksamheter - privata, ideella och offentliga - i deras hållbarhetsarbete. Vi arbetar bland annat med att hjälpa verksamheter att införa ledningssystem enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Vi utbildar årligen ungefär 1 000 personer inom miljö- och hållbarhet.

Tid:4 Mars kl. 17.00
Plats: Drakenbergsgatan 27, 117 41 Stockholm, direktkontakt med Annika: 0707-912890
Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se