Föreläsningar

Kooperationens resa i tid och rum - frågan om återbäringen

Tid: 19 okt 2017 kl. 19:00

Föreläsare: Katarina Friberg och Bengt Strömberg

Plats: Coop Center Solna, Englundavägen 4, multirummet/Konsumentföreningen

Bifogad fil:

Katarina Friberg och Bengt Strömberg diskuterar återbäringens roll i konsumentkooperativ idé och praktik. Hur återbäringens innebörd och betydelse förändrats i och med utvecklingen av den konsumentkooperativa rörelsen i Sverige. Utgångspunkten är deras gemensamma kapitel i forskningsantologin "Civilsamhället i det transnationella rummet” som gavs ut i januari i år (European Civil Society Press). Antologin behandlar hur idéer förflyttats och förändrats över tid och rum och hur de förstås i olika sammanhang. De konsumentkooperativa idéerna, med sitt ursprung i England, har spritts till många länder, anammats och förändrats. Återbäringen är en central princip i den kooperativa ekonomin men dess betydelse har förändrats i tider av kraftig expansion och i tider av underskott? Vilken roll spelar återbäringen idag och vilken roll skulle den kunna spela?

Bengt Strömberg är pensionerad nationalekonom som arbetat inom KF i drygt 30 år. Han har varit chefredaktör för Kooperatören och under 17 år assistent till KFs koncernledning.
Till KFs 100-årsjubileum skrev han tillsammans med Eric Giertz boken "Samverkan till egen nytta", som skildrar konsumentkooperationens historia i Sverige.

Katarina Friberg är historiker och disputerade vid Växjö universitet 2005 på avhandlingen "Workings of Co-operation", en jämförande studie av konsumentkooperativ
organisation i Sverige och Storbritannien 1860 till 1970. Hon är en av få forskare i Sverige som är aktiv inom kooperationsområdet.
 
Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se
 
Kooperativa Vänner - ideell förening för kooperativ idé och historia
Föreningen Kooperativa Vänner stödjer kunskapsutveckling och intresse för kooperativ historia, verksamhet, idé och värderingar. Det sker genom föresläsningar, dokumentation, utställningar och utdelning av det årliga Vänpriset. Föreningens intresse gäller kooperation i vid mening med allt från etablerade kooperativa företag till ny kooperation. www.koopvanner.se