Föreläsningar

Vad kan vi förvänta oss av KF i en framtid där kooperationen kan bli viktigare än någonsin?

Tid: 22 feb 2017 kl. 18:15

Föreläsare: Ann-Kristine Johansson

Plats: HSB-salen, Fleminggatan 41, Stockholm

Bifogad fil:

Vad kan vi förvänta oss av KF i en framtid där kooperationen kan bli viktigare än någonsin?

I en orolig omvärld och en tid där sanningar omvärderas kan de stabila kooperativa värderingarna vara viktiga för att hitta en ny tillit till varandra och till samhället. Ann-Kristine Johansson har under större delen av sitt vuxna liv varit en del av den stora kooperativa familjen. Idag är Anki ordförande i Konsum Värmland och vice ordförande i KF och har också varit aktiv i Coompanion både som ordförande i Värmlandskooperativen och på riksplanet. Hon startade sitt yrkesliv inom jordbruk och har hunnit både facklig verksamhet och varit riksdagsledamot 1994-2004 med särskilt ansvar för jord, skog och energifrågor. Dessutom har hon varit starkt engagerad i Nordiska frågor och i stort jobbat med allt som ligger oss kooperativa vänner nära.

Varmt välkomna att lyssna till denna brinnande kooperatör!

Tid: 22 februari kl. 17.15 (Kaffe och smörgås serveras från kl. 16.45) Plats: HSB-salen, Fleminggatan 4, Stockholm

Föreläsningen är gratis.

Anmälan obligatorisk och antalet platser begränsat! Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se