Föreläsningar

Konsumentföreningen Stockholm

Tid: 15 nov 2016 kl. 18:00

Föreläsare: Lars Ericson

Plats: Konsumentföreningen Stockholms kontor, Jakobsbergsgatan 22, plan 6

Bifogad fil:

Konsumentföreningen Stockholm i 100 år och i framtiden!

Lars Ericson, kommer att ge en tillbakablick på Konsumentföreningen Stockholms 100-åriga historia. Han väver in Coop i tankar och resonemang och talar om hur det ser ut idag och blickar in i framtiden.

Lars Ericson är 53 år gammal och är sedan 2012 VD för Konsumentföreningen Stockholm. Utöver sitt VD-uppdrag sitter han som styrelseledamot i Coop Sverige ABs styrelse. Han är även ordförande i KF-ägda MedMera Bank AB samt sitter i Folksam Livs styrelse. Under Lars VD-skap gick Konsumentföreningen Stockholm in som 33 procentig aktieägare i Coop Sverige AB och han är mån om att bygga en lönsam butiksdrift med stark koppling till medlemmarna.

Tid: 15 november kl. 17.00 (Kaffe serveras från kl. 16.30)

Plats: Konsumentföreningen Stockholms kontor, Jakobsbergsgatan 22, plan 6

Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk och antalet platser begränsat! Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se