Föreläsningar

Hur kan HSB och bostadskooperationen bidra till att ännu en gång bygga bort bostadsbristen?

Tid: 20 sep 2016 kl. 19:00

Föreläsare: Anders Lago

Plats: HSB, Fleminggatan 41, Stockholm

Bifogad fil:

Hur kan HSB och bostadskooperationen bidra till att ännu en gång bygga bort bostadsbristen?

 
Anders Lago, Förbundsordförande HSB Riksförbund, föreläser

Det är inte svårt att dra paralleller mellan dagens bostadsbrist och den som rådde under första hälften av förra seklet. Den gången var bostadskooperation en viktig aktör när det gällde att bygga bort bristen. Detta såväl genom att bidra med en stor andel bostadsrättslägenheter som genom att aktivt bidra till att bygga upp ett stort antal allmännyttiga bostadsföretag. Vad kan man göra för att på samma sätt bidra till att lösa dagens kris, hur ser dagens bostadskooperation ut och vilka verktyg skulle krävas för att man ska lösa krisen.
 
Den som talar om detta är Anders Lago. Välkänd både som HSB:s förbudsordförande sedan 2011 och som tidigare kommunalråd i Södertälje och som det enda kommunalråd från Sverige som inbjudits att tala i Kongressen i USA.
 
Tid: 20 sept kl. 17.00-19.00 (Kaffe serveras från kl. 16.30)
Plats: HSB, Fleminggatan 41 Stockholm
 
Föreläsningen är gratis. Anmälan obligatorisk och antalet platser begränsat!
Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21, michael.hagstrom@kf.se